Jaki wymiennik ciepła do rekuperatora?

Rekuperacja, czyli mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła, to rozbudowany system składający się z wielu elementów. Głównym urządzeniem jest w nim rekuperator określany także jako centrala wentylacyjna. To właśnie on stanowi serce systemu prawidłowej wymiany ciepła w budynku. Gdy więc planujemy montaż rekuperacji, temu elementowi musimy przyjrzeć się szczególnie mocno. Jak jest on zbudowany? Jaki wymiennik ciepła do rekuperatora powinien być dołączony? Który z typów wymienników będzie najlepszy w danej sytuacji.

Wymiennik rekuperatora - najważniejsze informacje

Ogólna zasada działania rekuperatora jest dość prosta. Chodzi o to, aby strumień powietrza wypychanego z obiektu przekazał swoje ciepło strumieniowi nawiewanemu do pomieszczeń z zewnątrz. Dzięki temu już na starcie świeże powietrze ma wyższą temperaturę i nie musi być tak mocno podgrzewane. By cały ten proces mógł przebiegać sprawnie, potrzebny jest przede wszystkim dobry wymiennik ciepła w rekuperacji umieszczony pomiędzy wentylatorem nawiewnym oraz wywiewnym. Najczęściej występujące wersje wspomnianego elementu to wersja krzyżowa, obrotowa, przeciwprądowa i entalpiczna. Poniżej szczegółowo omówimy każdą z nich.

Krzyżowy wymiennik ciepła w rekuperatorze

Jest to wersja bodaj najczęściej spotykana. Wpływ na to mają stosunkowo niskie koszty jej wyprodukowania, łatwość czyszczenia, nieskomplikowana budowa oraz to, że nie ma tu konieczności doprowadzania energii zewnętrznej. Krzyżowe wymienniki ciepła idealnie nadają się zwłaszcza do mniejszych instalacji wentylacji mechanicznej, na przykład tych montowanych w domkach jednorodzinnych czy niedużych obiektach biurowych.

Wymiennik krzyżowy budowa: na ten typ wymiennika składają się niewielkie, prostopadle umieszczone względem siebie kanały zapewniające możliwość krzyżowego przepływu nawiewanego i wywiewanego strumienia powietrza. Dzięki temu, że powietrze jest kierowane pod kątem prostym 90°, zwiększana jest całkowita sprawność odzysku energii cieplnej.

Zalety krzyżowego wymiennika ciepła:

 • pełne rozdzielenie strumieni nawiewanego i wywiewanego powietrza;
 • brak ryzyka przenoszenia zapachów, zanieczyszczeń czy wilgoci pomiędzy oboma strumieniami;
 • możliwość połączenia szeregowego dwóch wymienników co podnosi sprawność całego systemu;
 • brak części ruchomych które mogłyby ulec awarii;
 • atrakcyjna cena;
 • praca bez doprowadzonej energii z zewnątrz.

Wady wymiennika ciepła krzyżowego:

 • spora podatność na szronienie - już wtedy, gdy temperatura spada poniżej -5°C;
 • ryzyko zablokowania przepływu powietrza spowodowane zbyt dużą ilością szronu;
 • konieczność stosowania grzałki wstepnej nawiewanego powietrza bądź obejścia zmniejszającego ilość powietrza świeżego dostarczanego do wymiennika;
 • sprawność wymiennika krzyżowego wynosząca maksymalnie 70%.

Rekuperator z wymiennikiem obrotowym

W tym wypadku wymiennik ma formę walca, a kluczową rolę odgrywa tu wirnik stworzony z pofalowanej, aluminiowej blachy nawiniętej na walec. Wirnik stale jest w ruchu generowanym przez dodatkowy silnik. Dzięki takiej konstrukcji obrotowy wymiennik ciepła może działać w następujący sposób: do kanałów umieszczonych w walcu dostarczane jest raz powietrze nawiewane z zewnątrz, a raz ciepłe powietrze wywiewane z wewnątrz. Dzięki temu rekuperacja z obrotowym wymiennikiem ciepła ma lepszą sprawność od tej z wymiennikiem krzyżowym. Niestety, rozwiązanie nie jest pozbawione też minusów.

Zalety obrotowego wymiennika ciepła:

 • sprawność na poziomie sięgającym nawet do 90%;
 • brak zjawiska skraplania się pary wodnej, a co za tym idzie - brak ryzyka oszraniania urządzenia;
 • zdolność do odzysku wilgoci w powietrza wywiewanego, dzięki czemu powietrze w obiekcie nie jest przesuszone;
 • możliwość skokowej bądź płynnej regulacji poziomu odzysku ciepła - zależnie od konstrukcji danego modelu.

Wady wymiennika ciepła obrotowego:

 • wymaga zastosowania dodatkowego napędu, który może ulec uszkodzeniu;
 • generuje wyższy poziom hałasu niż modele krzyżowe;
 • ma wyższą cenę niż modele krzyżowe;
 • istnieje ryzyko częściowego wymieszania się wywiewanego i nawiewanego powietrza, a przez to do nawiania do domu nieprzyjemnych zapachów.

Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym

Przeciwprądowy wymiennik ciepła działa niemal analogicznie do tego krzyżowego. Różni go jednak fakt równoległego ułożenia ułożenia płyt i kanałów nawiewających powietrze z zewnątrz i wywiewających je z wnętrza budynku. Co ważne, przepływ obu strumieni odbywa się w kierunkach przeciwnych. Strumienie nie mieszają się tu ze sobą, natomiast na ostatnich odcinkach wymiennika powietrze zimne ogrzewa się od tego ciepłego. To jednak nie koniec plusów.

Zalety jakie mają przeciwprądowe wymienniki ciepła to między innymi:

 • bardzo wysoka skuteczność - nawet do 95%;
 • bardzo cicha praca;
 • stosunkowo niewielkie wymiary;
 • niewielkie zużycie prądu.

Największe wady przeciwprądowych wymienników ciepła to:

 • wysokie koszty produkcji
 • konieczność stosowania zaawansowanego systemu sterowania wewnętrznego w centrali rekuperacji;
 • trudność w czyszczeniu;
 • ryzyko oszraniania.

Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym

Ostatni z typów wymienników stosowanych w rekuperatorach to entalpiczny wymiennik ciepła. Jego działanie jest bardzo podobne do działania modeli przeciwprądowych. Różnica dotyczy tu przede wszystkim tego, że z powietrza wywiewanego oprócz energii cieplnej odzyskiwana jest również część wilgoci. Docenimy to zwłaszcza w sezonie grzewczym, w którym często klimat wewnątrz pomieszczeń szybko staje się zbyt suchy. Zadając sobie pytanie: wymiennik entalpiczny czy warto, przeanalizujmy jego kluczowe plusy i minusy. Od razu powiemy, że tych pierwszych jest zdecydowanie więcej.

Zalety entalpicznych wymienników ciepła w rekuperatorach to przede wszystkim:

 • zdolność do odzyskiwania wilgoci dzięki zastosowaniu paroprzepuszczalnej membrany celulozowej;
 • sprawność na poziomie 95% lub wyższym;
 • brak ryzyka szronienia oraz zamarzania;
 • łatwe sterowanie systemem;
 • nieduże zużycie prądu.

Wymiennik entalpiczny - wady:

 • stosunkowo wysoka cena zakupu.

Jak widać wyżej, wymienniki ciepła w rekuperatorach mają ogromnie duży wpływ na sposób działania oraz sprawność całego systemu. Gdy więc inwestujemy w system wentylacji mechanicznej, koniecznie mocno zastanówmy się nad tym, które z omówionych w powyższym tekście rozwiązań będzie najlepsze do naszych potrzeb.


Odwiert do pompy ciepła

O tym, dlaczego warto zainwestować w najnowocześniejsze pompy ciepła, pisano już nie raz. Ekologia, bezobsługowość, łatwość w montażu, tania eksploatacja, bezpieczeństwo użytkowania - to tylko niektóre z kluczowych zalet. Jeśli już je doceniłeś i stwierdziłeś, że powyższe urządzenie jest zdecydowanie dla Ciebie, czas iść dalej. Czyli gdzie? Do wyboru rodzaju pompy. Wiele osób wybiera jej wersje gruntowe. By koszystać z ich możliwości potrzebny jest odwiert pod pompy ciepła. Czy przed jego wykonaniem należy zdobyć specjalne pozwolenia? Czy wystarczy jeden odwiert, czy też trzeba zrobić ich kilka? Jak głęboko należy wiercić? Poniżej znajdziesz odpowiedzi specjalistów na te i inne pytania.

Odwierty pod pompy ciepła - pozwolenie jest konieczne?

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane (artykuł 29 ustęp 4. punkt 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku) uzyskiwanie specjalnego pozwolenia na montaż pompy ciepła i odwiert wykonany do jej prawidłowego działania nie jest konieczne. Dotyczy to jednak tylko tych urządzeń, których moc nie przekracza 50 kilowatów. Gdy ta wartość jest przekroczona, należy otrzymać pozwolenie na budowę z lokalnego urzędu (np. urzędu gminy). Dodatkowym wyjątkiem jest sytuacja, w której działamy na obszarze Natura 2000. Tam również uzyskanie pozwolenia od gminy jest konieczne. Również gdy odwiert ma głębokość większą niż 30 metrów - należy go wcześniej zgłosić w gminie przygotowując projekt geologiczny. Dla odwiertów na poziomach powyżej 100 metrów trzeba natomiast wykonać plan ruchu Zakładu Górniczego, który dodatkowo zgłaszamy do Okręgowego Urzędu Górniczego i czekamy na jego akceptację.

Warto też dodać, że mimo iż zgłoszenie odwiertów do pompy ciepła wymagane często nie jest, to już samo dodatkowe zgłoszenie pompy do dodatkowego rejestru niekiedy jest konieczne. Trzeba to zrobić niezależnie od uzyskania pozwolenia w gminie. Rejestr ten nosi nazwę Centralnego Rejestru Operatorów. To, czy do niego musimy zgłosić urządzenie, zależne jest od wysokości ekwiwalentu CO2. W przypadku pomp monoblok zgłoszenia w CRO należy dokonać po przekroczeniu przez sprzęt 10 ton ekwiwalentu, zaś przy pompach monoblok - po przekroczeniu 5 ton ekwiwalentu.

Ile kosztuje odwiert pod gruntową pompę ciepła?

Nie ma jednego ogólnie obowiązującego cennika mówiącego o tym, ile kosztuje odwiert do pompy ciepła. Na jej ostateczną wysokość ma wpływ technologia wykonania odwiertu, ilość i głębokość odwiertów (podawana jako ilość metrów bieżących odwiertu) oraz wycena swojej pracy przez wykonawcę. Średnio szacuje się, że dla urządzeń montowanych w domach prywatnych średni koszt odwiertu pompy ciepła z kolektorem poziomy wynosi około 10 tysięcy złotych, zaś przy kolektorach pionowych wynosi on szacunkowo dwukrotnie więcej.

Ile odwiertów do pompy ciepła muszę zrobić?

Wszystko zależy od tego, jaka jest pojemność cieplna posiadanego przez nas gruntu. Ta oceniana jest na podstawie wiercenia próbnego wykonanego przez specjalistyczną firmę. Patrząc pod kątem statystyk, dla instalacji domowych zazwyczaj wystarczają trzy bądź dwa odwierty. Gdy jednak chcemy zasilić pompą większą instalację, wtedy odwiertów będzie adekwatnie więcej.

 

Trzeba też wiedzieć, że poszczególne odwierty pod pompy ciepła pionowe muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od siebie. Dla kolektora o długości do 70 metrów minimalna odległość to 6 metrów, przy długości kolektora od 70 metrów do 100 metrów - wymagana odległość wynosi minimum 8 metrów, a przy kolektorach stumetrowych i większych odległość musi stanowić minimalnie 8 procent głębokości odwiertu.

Głębokość odwiertu pod pompę ciepła - co na nią wpływa?

Na to, jak głęboko będziemy musieli wiercić w glebie, wpływa kilka kluczowych czynników. Pierwszym z nich jest samo ukształtowanie terenu. Kwestia numer dwa to warunki geologiczne panujące na naszym obszarze. Punkt trzy to moc, jaką posiada wybrana przez nas pompa. I sprawa ostatnia - jaka jest wysokość lustra wody.

Oczywiście na to, jak głęboki odwiert pod pompę ciepła będzie zrobiony, ma wpływ także sam rodzaj pompy. Pompa ciepła z odwiertami pionowymi (czyli ta posiadająca kolektor pionowy inaczej zwany sondą gruntową) będzie wymagała wiercenia na większą głębokość (niekiedy nawet tę przekraczającą 200 metrów). Jeśli posiadamy dużą działkę, która nie jest póki co zagospodarowana, możemy postawić na płytsze wiercenie, w którym wykorzystamy pompę z kolektorem poziomym. Tu dolne źródło (wężownice z solanką) zakopujemy na głębokości do półtora metra.

O co jeszcze zapytać firmę wykonującą odwierty pod pompę ciepła?

Gdy szukamy specjalistów którzy wykonają nam omawianą usługę powinniśmy zwrócić uwagę na jeszcze kilka dodatkowych kwestii. Jakich? O profesjonalizmie i dużym doświadczeniu firmy będzie świadczyło to, że jest ona nas w stanie wesprzeć w problematycznych formalnościach, takich jak stworzenie projektu geologicznych robót, przygotowanie planu ruchu. Oczywiście wymagajmy również pełnej dokumentacji podwykonawczej.

Kluczowe dla skuteczności i bezpieczeństwa pracy będzie też to, czy maszyna do odwiertów pod pompy ciepła spełnia wszystkie wymogi stawiane przed tego typu urządzeniami. Koniecznie o to dopytajmy, bo bez tego nie będziemy mieli pewności dobrze wykonanych robót.

Oczywiście bardzo istotne jest również doświadczenie firmy w zakresie gruntowa pompa ciepła odwierty. Owszem, początkujący wykonawcy najpewniej będą przykładać dużą wagę do staranności, dokładności prac. Jednak brak doświadczenia może spowodować, że nie przewidzą oni wszystkich możliwych problematycznych kwestii.

I na koniec rzecz może trywialna, ale znacznie wpływająca na spokój inwestora. O czym mowa? Chodzi o to, czy wybrana firma zachowuje porządek podczas prac i sprząta po wykonaniu odwiertu. To naprawdę ważne!


DOTACJA NA REKUPERACJĘ - JAK JĄ POZYSKAĆ?

Systemy rekuperacyjne mają bardzo wiele zalet. Najważniejszymi z nich są oszczędność na ogrzewaniu i chłodzeniu oraz zdrowe i czystsze powietrze w domu dostępne przez całą dobę. Jednak instalacja tego rozwiązaniu niesie za sobą dość wysokie koszty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie każdego stać na tak duży jednorazowy wydatek. Czy więc, nie mając odpowiednich funduszy, trzeba od razu rezygnować z omawianego nowoczesnego rozwiązania? Absolutnie nie! Z pomocą przychodzą bowiem dopłaty do rekuperacji które oferuje polski rząd. Jak z nich skorzystać? Jak wysokiego dofinansowania możemy się spodziewać?

Rekuperacja - dofinansowanie w 2023 roku

Chcąc zminimalizować koszty zakupu i montażu rekuperacji o nawet dziewięćdziesiąt procent warto zainteresować się przede wszystkim programem Czyste Powietrze. Rekuperacja dzięki niemu stanie się dla nas dużo bardziej dostępna. Szczegóły wspomnianego programu znajdują się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/. Jednak, dla ułatwienia, my w tym artykule w skrócie omówimy najważniejsze jego założenia.

 

Dzięki programowi Czyste Powietrze tania rekuperacja dostępna jest dla wszystkich tych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację już istniejącego budynku. Z założenia więc jeśli budujemy nowy dom, nie możemy tu liczyć na wsparcie finansowe. W założeniach programu instalacja rekuperacyjna jest ukryta pod hasłem: modernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Inne działania, które również możemy przeprowadzić wykorzystując to dofinansowanie, to wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, ocieplenie budynku, wymiana podłóg na nowe, docieplenie stropu bądź dachu czy w końcu zamiana kotła grzejnego emitującego dużą ilość szkodliwych substancji na ten bardziej przyjazny środowisku. Pozostałe kwestie łapiące się na dofinansowanie to inwestycje w odnawialne źródła energii, zarówno tej elektrycznej, jak i cieplnej. Pod tym zwrotem kryją się zwłaszcza pompy ciepła, słoneczne kolektory oraz fotowoltaiczne mikroinstalacje.

Do kiedy można pozyskiwać powyższe dopłaty do systemów rekuperacji? Program rozpoczął się już we wrześniu 2018 roku i ma potrwać aż dziesięć lat, czyli do września 2029 roku. Całkowita suma przewidzianych dofinansowań to ponad sto miliardów złotych (dokładnie sto trzy miliardy złotych). Z tego bezpośrednie, bezzwrotne dofinansowania wyniosą 63,3 miliarda złotych, a atrakcyjnie oprocentowane, zwrotne pożyczki to kwota 39,7 miliarda złotych. W zależności od tego, jak wysoki jest w naszej rodzinie dochód liczony na każdego jej członka, koszt wykonania rekuperacji będzie można obniżyć od trzydziestu do nawet dziewięćdziesięciu procent. Zasada jest prosta - im dochód jest niższy, tym dofinansowanie będzie większe. Pamiętajmy jednak, że jednorazowa kwota przyznana na dotacje na rekuperator w danym gospodarstwie nie może przekroczyć dziesięciu tysięcy złotych. O większe  fundusze możemy się starać jeśli wykonujemy inne przebudowy i remonty poprawiające właściwości termiczne domu.

Na jaki rekuperator dofinansowanie można dostać?

Trzeba jednak wiedzieć, że fundusze na rekuperację nie dotyczą każdego rodzaju urządzeń. By otrzymać dofinansowanie, wybrany sprzęt musi spełniać szczegółowe wymogi ustalone przez program Czyste Powietrze. Rekuperacja Łódź, a dokładnie sprzęt o który będzie ona oparta musi:

 • mieć graniczną temperaturową sprawność odzysku ciepła na poziomie osiemdziesiąt pięć procent lub wyższym (dotyczy centrali wentylacyjnej);
 • posiadać wartość współczynnika nakładu elektrycznej energii na poziomie równym bądź większym od połowy watogodziny na metr sześcienny;
 • być wyposażona w nowoczesną automatykę która pozwoli na dostosowanie poziomu wydajności urządzenia do bieżących potrzeb domowników;
 • być fabrycznie nowa;
 • być dopuszczona do obrotu handlowego na terenie naszego kraju;
 • być wyposażona w polskojęzyczne instrukcje użytkowania oraz obsługi;
 • posiadać pisemną gwarancję wystawioną przez producenta mówiącą o tym, że urządzenie spełnia wszystkie powyższe wymogi.

Wnioski na dofinansowanie rekuperacji

Wiemy już na jakie urządzenie możemy zdobyć fundusze. Teraz czas powiedzieć o tym, jak i gdzie złożyć wniosek obniżający koszt rekuperacji w domu. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie i nadzór nad programem Czyste Powietrze jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a dokładniej podlegająca mu jednostka - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I to właśnie na przygotowanych przez nią stronach składamy wnioski na dotacje na rekuperację. Gdy staramy się o fundusze bezzwrotne, wtedy stroną odpowiednią do złożenia dokumentów jest czystepowietrze.gov.pl/wez-dotacje. Z kolei szczegółów o tym, jak i gdzie dokładnie złożyć podanie o pożyczkę zwrotną, należy szukać na stronie czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku.

Jeżeli dopadają nas jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak starać się o tańszy rekuperator, wystarczy skontaktować się z jednostką nadzorującą program Czyste Powietrze. Telefon kontaktowy w tym wypadku to 22 340 40 80. A dla tych, którzy wolą kontakt mailowy, stworzono skrzynkę CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl. W obu tych miejscach pracują eksperci doskonale znający omawiany program, potrafiący wyjaśnić wszystkie jego tajniki.

Ulga termomodernizacyjna obniżająca koszt instalacji rekuperacji

Jeśli  nie program Czyste Powietrze to co? Kolejną opcją jest termomodernizacyjna ulga na rekuperację. Jest to ulga podatkowa, dzięki której od swoich dochodów będziemy mogli odliczyć wybrane koszty związane z przeprowadzeniem procesów termomodernizacyjnych w swoim budynku. Dzięki niej ostatecznie niższe koszty będą związane z wykonaniem audytu termomodernizacyjnego, stworzeniem termomodernizacyjnej dokumentacji projektowej czy w końcu właściwy montaż rekuperacji. Dla pojedynczej osoby wartość maksymalna takiej ulgi to aż pięćdziesiąt trzy tysiące złotych. Oczywiście, podobnie jak w przypadku programu Czyste Powietrze, nie całą tę sumę możemy przeznaczyć na rekuperację. Szczegóły ulgi na rekuperator należy szukać na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/.


Pompa ciepła wysokotemperaturowa - opinie, ceny, działanie

Rynek odnawialnych źródeł energii stale się rozwija, proponując systematycznie klientom coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Jednymi z takich nowoczesnych propozycji są wysokotemperaturowe pompy ciepła (HRC). Dzięki nim bez problemu możemy zmienić dotychczasowe źródło ogrzewania (którym był gaz, olej czy węgiel) na źródło odnawialne o większej wydajności, jednocześnie nie inwestując w wymienianę grzejników. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem - zapraszamy do przeczytania poniższego tekstu. Opowiadamy w nim co to są pompy ciepła wysokotemperaturowe oraz przedstawiamy ich najważniejsze zalety i wady. Analizujemy także kluczowe parametry i przedstawiamy ceny tego nowoczesnego rozwiązania.

Jaka pompa ciepła HRC?

Planując remont starszego domu natkniemy się na wiele problemów. Są one związane między innymi z tym, że zastosowane rozwiązania nie są zgodne z najnowszą sztuką budownictwa. Tak jest chociażby w przypadku ogrzewania. Zamiast nowoczesnych niskotemperaturowych odbiorników ciepła często spotkamy tu odbiorniki wysokotemperaturowe,w takie jak grzejniki żeliwne. Co zrobić w sytuacji, w której nie chcemy ich wymieniać, a jednocześnie planujemy inwestycję w OZE? Wyjściem jest nowoczesna pompa ciepła wysokotemperaturowa która potrafi wyprodukować wodę mającą temperaturę nawet 65°C.

 

Pierwszy podział, o jakim mówi się w przypadku tych produktów, to moc. Będzie ona naturalnie wyższa niż moc pomp niskotemperaturowych. Oferty producentów to m.in. pompa ciepła wysokotemperaturowa 16kW, mająca mniejszą moc pompa ciepła wysokotemperaturowa 12kW czy bardzo wydajna pompa ciepła wysokotemperaturowa 20kW. Którą z nich wybrać? To zależy od potrzeb energetycznych konkretnego budynku, konkretnej instalacji. Warto tu zaufać fachowcowi, który profesjonalnie wyliczy tę wartość i poleci nam model najlepszy dla naszych potrzeb.

Jeśli chodzi o źródło energii odnawialnej wykorzystywane w omawianym produkcie, do wyboru są przede wszystkim pompy ciepła powietrze woda wysokotemperaturowe oraz pompa ciepła powietrzna wysokotemperaturowa. Dużo rzadziej spotykane są modele gruntowe, których koszt zakupu i montażu jest wyższy i które dodatkowo wymagają działki o odpowiedniej wielkości. Co więcej, produkty pozyskujące energię z powietrza działają niezależnie od stanu wymiennika gruntowego czy samych uwarunkowań gruntu.

Czynniki chłodnicze w wysokotemperaturowych pompach ciepła

Kolejne rozróżnienie omawianych urządzeń dotyczy czynnika chłodniczego, który jest w nich zastosowany. Przeglądając różne oferty bardzo szybko zauważymy, że bardzo wiele modeli opisanych jest jako wysokotemperaturowa pompa ciepła z wtryskiem par. Są to urządzenia z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi (np. R410A), w których wykorzystuje się technologię zaawansowanego wtrysku par (EVI - Enhanced Vapor Injection). Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie wysokiego ciśnienia czynnika w punkcie wyjścia czynnika ze sprężarki. Dzięki temu ilość skroplonego czynnika jest większa, a cały proces skraplania ma wyższą temperaturę, co ostatecznie przekłada się na większą wydajność grzewczą całego układu. Kolejny plus technologii z wtryskiem par dotyczy tego, że wysokotemperaturowa pompa ciepła z EVI ma szeroki zakres pracy. Przykładowo, w przypadku modeli powietrze-woda o odpowiednio wysoką temperaturę wody do instalacji c.o. i c.w.u. nie musimy się martwić nawet wtedy, gdy temperatura osiąga niskie wartości (na przykład -15°C).

Kolejny typ produktów, którymi się zajmujemy w tym tekście, to propanowe pompy ciepła wysokotemperaturowe. Wykorzystany tu czynnik chłodniczy posiada oznaczenie R290. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie większej sprawności pompy, jej praca w wyższymi parametrami. W tym wypadku temperatura zasilania może wynosić nawet do 75°C. Plusem, który przemawia za zastosowaniem propanu, jest także jego niska cena oraz praktycznie zerowy niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Rodzaj ostatni to absorpcyjna gazowa pompa ciepła wysokotemperaturowa. W niej do klasycznego chłodniczego układu dodano dodatkowy układ absorpcyjny. W trakcie spalania LPG (gazolu) lub gazu ziemnego powstaje ciepło, dzięki któremu z tak zwanego bogatego roztworu odparowuje chłodniczy czynnik. Para, która w międzyczasie zostaje oczyszczona, przemieszcza się do skraplacza i w nim oddaje ciepło do domowej instalacji wodnej.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła monoblok czy split?

Jest jeszcze jedna rzecz, co do której musimy zdecydować wybierając pompy ciepła, to postawienie na rozwiązanie monoblok lub split. Czym się one od siebie różnią?

Kluczem jest tu ilość głównych elementów, z których składa się produkt. Wysokotemperaturowa pompa ciepła typu split to dwa moduły - jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna. Część zewnętrzna to agregat z kompresorem, parownikiem (zewnętrznym wymiennikiem), zaworem i wentylatorem. Wewnętrzny moduł to natomiast skraplacz (płytowy wymiennik), pompa obiegowa wodna i elektryczna grzałka przepływowa. Urządzenia typu split są tańsze od monobloków, jednak ich instalacja jest nieco trudniejsza. Ważne jest też to, że taki dwuelementowy układ trzeba regularnie kontrolować pod kątem szczelności.

Pompy ciepła wysokotemperaturowe monoblok to z kolei jeden zwarty moduł zewnętrzny. Jako,że stanowi on całość zespoloną w fabryce, jest hermetyczny i nie ma wymogu jego częstego kontrolowania pod kątem szczelności. Plusem tego rozwiązania jest dodatkowo łatwiejszy montaż oraz to, że pompa nie zajmuje przestrzeni wewnątrz budynku. Do minusów natomiast należy zaliczyć zauważalnie wyższy koszt zakupu.

Pompy ciepła wysokotemperaturowe - cena

Ceny pomp, tak jak każdych innych produktów, zmieniają się w czasie. Zależne są one także od marki, od podzespołów użytych przez producenta oraz od mocy i pozostałych parametrów danego produktu. Średnio przyjmuje się, że koszt wysokotemperaturowej pompy ciepła powietrznej lub typu powietrze-woda to wydatek rzędu trzydziestu-pięćdziesięciu tysięcy złotych. Jeśli zaś chcemy wybrać model gruntowy, wtedy należy doliczyć dodatkowo około trzydziestu tysięcy złotych związany z koniecznymi odwiertami gruntu.