Zakup i montaż wysokiej jakości systemu klimatyzacji w swoim domu czy mieszkaniu to niemały wydatek. Wydatek, na który w pełnej kwocie nie każdy mógłby sobie pozwolić. Na szczęście dostępne są bezzwrotne dofinansowania na klimatyzację dzięki którym nawet mając mniejszy budżet nie trzeba rezygnować z marzeń o własnym systemie chłodzenia wnętrz. By je jednak uzyskać, trzeba spełnić kilka wymagań. Jakich? O tym w poniższym tekście.

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu Czyste Powietrze

Jeśli jesteś współwłaścicielem bądź wyłącznym właścicielem domu jednorodzinnego, po pierwsze powinien zainteresować Cię rządowy program dotacyjny Czyste Powietrze. Co istotne, dofinansowanie do klimatyzacji Czyste Powietrze przewiduje nabór w trybie ciągłym – ze składaniem wniosku nie musisz więc wstrzelić się w jeden konkretny termin. Samo podpisywanie umów z beneficjentami programu odbywać się będzie aż do końca 2027 roku.

Musisz jednak pamiętać, że Czyste Powietrze dofinansowanie do klimatyzacji przysługuje tylko na określone urządzenia. Są to te klimatyzatory, których klasa energetyczna to A+ lub wyższa. By sprawdzić, czy na dany produkt można uzyskać dofinansowanie, należy wejść na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (https://lista-zum.ios.edu.pl/) i skorzystać ze znajdującej się na niej wyszukiwarki.

Niemniej ważnym kryterium jeśli chodzi o Czyste Powietrze dofinansowanie klimatyzacji jest kryterium dochodowe. Bezpośrednio od niego zależy to, o jaką wysokość dotacji będziemy mogli się starać. Jeśli nasz maksymalny dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, wtedy możemy wnioskować o podstawowy poziom dofinansowania, czyli ten wynoszący do 4 400 zł (do 40% inwestycji). Nieco bardziej skomplikowana sprawa jest jeśli chodzi o podwyższony poziom dofinansowania (do 7 800 zł, do 70% inwestycji). Tu dla gospodarstw wieloosobowych kryterium miesięcznego dochodu nie może przekroczyć 1 894 zł, a dla tych jednoosobowych – 2 651 zł.

O podwyższone Czyste Powietrze dofinansowanie klimatyzacja mogą się starać również przedsiębiorcy. W ich przypadku roczny przychód z gospodarczej działalności pozarolniczej nie może być wyższy niż czterdziestokrotność minimalnej pensji obowiązującej w roku wcześniejszym niż rok złożenia wniosku o dotację. Dofinansowanie najwyższe (do 11 100 zł, do 100%) przewidziano dla gospodarstw wieloosobowych o średnim miesięcznym dochodzie wynoszącym do 1 090 zł, gospodarstw jednoosobowych miesięcznie mających średnio przychód do 1 526 zł oraz firm w których średni miesięczny przychód nie przekracza dwudziestokrotności minimalnej pensji obowiązującej w grudniu rok wcześniej.

Dotacje na klimatyzację z programu Moje Ciepło

Kolejny rządowy program który oferuje dofinansowanie do klimatyzacji w domu to program Moje Ciepło. W jego ramach, tak samo jak ma to miejsce w przypadku Czystego Powietrza, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Należy je złożyć najpóźniej do końca 2026 roku lub do wyczerpania puli środków przewidzianych w programie.

W tym wypadku dofinansowanie do montażu klimatyzacji i jej zakupu nie może być wyższe niż 30% kwalifikowanych kosztów całej inwestycji. Chyba że jesteśmy posiadaczami Karty Dużej Rodziny – wtedy ten próg znajduje się na poziomie 45%. Jednak w przypadku obu opcji identyczna jest maksymalna kwota, jaką można otrzymać – to 7 000 zł.

Ale, uwaga! Jest jeszcze jeden warunek który należy spełnić aby uzyskać powyższe dofinansowanie na klimatyzację. Nasz dom musi mieć podwyższony standard energetyczny. Czyli, mówiąc w skrócie, jego roczne zapotrzebowanie na pierwotną energię wykorzystywaną do podgrzania ciepłej wody użytkowej, do wentylacji i do centralnego ogrzewania nie może przekroczyć 33 kWh na każdy metr kwadratowy.

Klimatyzacja dofinansowanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Wielu właścicieli domów pyta o to, czy jest dofinansowanie do klimatyzacji w momencie, w którym wykonują oni kompleksową termomodernizację budynku. Zanim złożymy o nie wniosek musimy jednak zweryfikować, czy materiały, urządzenia i prace, które planowaliśmy zakupić bądź wykonać, pozostają w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wynika z niego, że na ulgę możemy liczyć jeśli montujemy i kupujemy wentylację mechaniczną, urządzenia grzewcze, stolarkę drzwiową i okienną, materiały do dociepleń oraz urządzenia grzewcze. Gdy więc marzy nam się dofinansowanie do klimatyzacji z funkcją grzania, ulga termomodernizacyjna to dobry trop. Dodatkowo musimy także samodzielnie wykazać, że zachodzi bezpośrednia korelacja pomiędzy naszym wydatkiem a wykonywanymi działaniami termomodernizacyjnymi. Czyli, mówiąc prościej, musimy udowodnić że zakup i montaż wybranego urządzenia obniży zapotrzebowanie budynku na energię. Gdy mamy wątpliwości co do tego, czy nasze uzasadnienie zostanie uznane, możemy zwrócić się o opinię Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

W ramach ulgi termomodernizacyjnej klimatyzacja z funkcją grzania dofinansowanie będzie miała maksymalnie na poziomie 53 000 zł. Co jednak istotne, kwota ta dotyczy wszystkich prowadzonych działań termomodernizacyjnych – jeśli więc spożytkujemy ją na klimatyzację, nie dostaniemy ją dla innych urządzeń.

Dotacja do klimatyzacji z programu Mój Prąd

Gdy planujemy zakup i montaż panelu słonecznych, inną z form jaką może mieć dofinansowanie do klimatyzacji będzie program Mój Prąd. Co jednak ważne, dodatkowo musimy tu przejść na system sprzedaży energii elektrycznej do sieci, czyli tak zwany net-billing. Jakie jeszcze warunki należy spełnić? Jest ich kilka.

Po pierwsze: urządzenie, które zostanie zamontowane, musi być w pełni nowe i wyprodukowane na maksimum 2 lata przed dniem montażu. Po drugie: na dane działanie nie możemy brać równocześnie dofinansowania z innego publicznego programu. Jednoczesne czerpanie z środków Czystego Powietrza czy Mojego Ciepła i Mojego Prądu nie jest możliwe.

Po trzecie: na dane działanie dotacja może zostać przyznana tylko raz. A więc gdy, przykładowo, marzą nam się dwa systemy klimatyzacji typu split, fundusze dostaniemy tylko na jeden z nich. Po czwarte: by dotacja klimatyzacja została przyznana, każde urządzenie działające w ramach instalacji c.o. lub/i c.w.u. musi być zgodne z wymogami wnoszonymi przez uchwały antysmogowe.

W tym wypadku dofinansowanie do klimatyzacji wniosek również przyjmowany jest w trybie ciągłym. Jeśli natomiast chodzi o kwoty dofinansowań, są one różne w zależności od montowanych urządzeń. Ich wysokość podana jest zawsze na oficjalnej stronie programu.