Energia odnawialna staje się już nie tylko ekologicznym trendem, ale wręcz koniecznością z którą musimy zaprzyjaźnić nasze domy i siebie samych. Jednak, niestety, systemy ją wykorzystujące nie zawsze są najtańsze. Dlatego z pomocą przychodzi różnorodne dofinansowanie do pompy ciepła na lata 2023/2024. Dzięki takiemu wsparciu od rządzących nawet osoby nieco mniej zarabiające są w stanie zainwestować w zielone źródła energii. Jak jednak konkretnie uzyskać dopłaty do pompy ciepła 2023/2024? Z jakich programów można w tym wypadku skorzystać i gdzie złożyć stosowne wnioski?

Pompy ciepła dofinansowania 2023/2024 – dlaczego warto?

Są przynajmniej dwa powody, z których władze centralne i lokalne przygotowują

dotacje na pompę ciepła 2023/2024. Pierwszym z nich są stale kurczące się zasoby paliw kopalnych, w tym węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Druga kwestia to natomiast zanieczyszczenia środowiska związane ze spalaniem powyższych produktów, konieczność postawienia na zdrowszą dla przyrody energię. Oczywiście nie możemy zapomnieć także o tym, że ostatecznie zielona energia pozyskiwana dzięki panelom fotowoltaicznym czy pompom ciepła jest tańsza od tej konwencjonalnej.

Jeśli więc aktualnie budujesz dom lub planujesz w tym już istniejącym wdrożyć nowocześniejsze rozwiązania, dopłata do pompy ciepła na lata 2023/2024 powinna Cię mocno zainteresować. Można ją zdobyć na kilka sposobów.

Dotacje do pompy ciepła w ramach programu Moje Ciepło

Już w kwietniu 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu Moje Ciepło. Działanie dedykowane jest indywidualnym inwestorom którzy do końca grudnia 2026 roku zakończą budowę nowego domu jednorodzinnego. Taka dotacja na pompę ciepła w nowym domu dotyczy następujących rodzajów urządzeń:

  • pompy ciepła gruntowe – w tym te typu woda/woda i grunt/woda, posiadające zbiornik CWU z osprzętem lub zbiornik akumulacyjno-buforowy;
  • pompy ciepła typu powietrze/powietrze – działające w systemie centralnym które obsługują cały obiekt, a także osprzęt im dedykowany;
  • pompy ciepła powietrze/woda – w tym dedykowany im zbiornik CWU, zbiornik akumulacyjno-buforowy oraz osprzęt.

Co ważne, ta dotacja na pompę ciepła 2023/2024 dotyczy tak zakupu, jak i montażu systemów. Jednak istnieje pewna kluczowa sprawa która może utrudnić zdobycie powyższych funduszy. W danym jednorodzinnym budynku tak obecnie, jak i w okresie trwałości inwestycji nie powinno się znajdować żadne źródło ciepła opalane paliwem stały,

No dobrze, ale jakie kwoty przewiduje dotacja na pompę ciepła nowy dom w ramach programu Moje Ciepło? Cały budżet przedsięwzięcia wynosi 600 milionów złotych. Suma przeznaczona dla pojedynczych użytkowników różni się w zależności od rodzaju pompy i od tego, czy posiada się kartę dużej rodziny. Dla pomp gruntowych można pozyskać dofinansowanie do 30% (bez karty dużej rodziny) lub do 45% kosztów kwalifikowanych (z kartą dużej rodziny), jednak suma dofinansowania nie może przekroczyć progu 21 tysięcy złotych. Dla pomp typu powietrze/woda i powietrze/powietrze wartości procentowe wynoszą również 30% i 45%, jednak łączna suma dofinansowania to maksymalnie 7 tysięcy złotych.

Szczegóły opisanego dofinansowania do pomp ciepła 2023/2024 znajdują się na stronie mojecieplo.gov.pl.

Czyste Powietrze dotacja na pompę ciepła

Zdecydowanie dłużej – bo aż do końca 2027 roku – przyznawane będą dotacje do pompy ciepła z programu Czyste Powietrza. Do tego czasu należy złożyć wniosek, w ramach którego fundusze mogą być nam wypłacane nawet przez kolejne 2 lata po zakończeniu programu.

O pieniądze mogą się tu starać Ci inwestorzy indywidualni, którzy są jedynymi właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnego domu bądź wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego który posiada odrębną księgę wieczystą. Co istotne, istnieje tu próg dochodowy, wynoszący 1 526 zł jeśli mieszkamy sami lub 1 090 zł na osobę jeśli prowadzimy gospodarstwo wieloosobowe.

Jeśli chodzi kolejne o warunki otrzymania dotacji do pompy ciepła 2023/2024, należy tu wspomnieć także o tym, na co dokładnie możemy otrzymać fundusze. Chodzi tu o zdemontowanie starego źródła ciepła wykorzystującego paliwo stałe, a także kupno i instalacja pompy typu gruntowego lub powietrze-woda. Ciekawostką jest to, że jednocześnie możemy się starać o dofinansowanie na zdemontowanie starej instalacji CO/CWU i zakup oraz zamontowanie systemów opartych na kolektorach słonecznych czy panelach fotowoltaicznych. Ale i to nie wszystko. W ramy Czystego Powietrza wpisują się bowiem również systemy rekuperacji, termomodernizacja budynku oraz przeprowadzenie audytu energetycznego.

Ile jest dotacji na pompę ciepła w Czystym Powietrzu? To zależy od tego, jaką instalację cieplną posiadamy obecnie i na co chcemy ją wymienić. Szczegółowe kwoty znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Pompa ciepła – dotacja w ramach programu Czyste Mieszkanie

Jeśli posiadasz mieszkanie, a nie dom jednorodzinny, na szczęście również możesz uzyskać dotacje pompy ciepła 2023/2024. Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na te mające wyższą efektywność, a także na podłączenie danego mieszkania do efektywniejszego systemu ciepła już znajdującego się w danym wielorodzinnym budynku.

Dotacje do pompy ciepła rząd przyznaje na początku gminom, które to następnie rozdzielają fundusze pomiędzy poszczególnych beneficjentów. To, jaką kwotę otrzyma dana gmina, zależy od stopnia jej zanieczyszczenia. W najbrudniejszych gminach pojedyncza dotacja może sięgać do 35% kosztów kwalifikowanych, jednak kwota ta nie może przekraczać 17,5 tysiąca złotych. Dla gmin czystszych dotacje wynoszą do 30%, nie więcej jednak niż 15 tysięcy złotych.

Pełny zestaw informacji dotyczących programu Czyste Mieszkanie dostępny jest pod adresem: czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie.

Jak więc widać, fundusze na pompy ciepła na lata 2023/2024, mają różne oblicza. Warto więc dokładnie prześledzić wszystkie podane strony i przeanalizować to, co jest dla nas w danym momencie najkorzystniejsze.