KOSZT

PROWENT ŁÓDŹ

Dofinansowanie na pompę ciepła

Średni koszt instalacji pompy ciepła waha się w przedziale od 30.000 zł do 45.000 zł. Przedsięwzięcie to, choć zwraca się szybko, bo po ok. 7-10 lat użytkowania, oznacza dość spory wydatek, na który nie każde gospodarstwo domowe, rolnicze, przedsiębiorca, spółdzielnia mieszkaniowa, obiekt basenowy czy hotelarski, samorząd i inne jednostki administracji państwowej może sobie pozwolić.

Więcej informacjiKontakt

OPCJA

PROWENT Łódź

Dofinansowanie na pompy ciepła

Zakup i instalację pompy ciepła jako urządzenia w pełni ekologicznego i pomagającego wyeliminować nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do powietrza może zostać sfinansowany dzięki:

Zakup instalacji może zostać sfinansowany dzięki:

 • preferencyjnym pożyczkom i kredytom (udzielanych np. przez BOŚ Bank),
 • dofinansowaniu.

O dofinansowanie na pompę ciepła (tryb udzielania dotacji na pompę ciepła zależy od regionu) można się ubiegać w ramach:.

 • Programu Czyste Powietrze,
 • PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych,
 • Dofinansowania z NFOŚiGW,
 • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
 • Lokalnych programów antysmogowych,
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR),
 • Ulgi termomodernizacyjnej.

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” mogą liczyć na dofinansowanie:

 • do pomp ciepła powietrze/woda – w pierwszej części programu intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 30% całych kosztów, w drugiej – 60%,
 • do pomp ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – w pierwszej części programu intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 45% wszystkich kosztów, a maksymalna kwota nie może być wyższa niż 13,5 tys. złotych, natomiast w drugiej – 60% i kwota nie może przekroczyć 18 tys. złotych,
 • do pomp ciepła powietrze – powietrze – w pierwszej części programu intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 30% wszystkich kosztów, natomiast maksymalna kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 tys. złotych, zaś w drugiej części programu maksymalna intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 60%, a maksymalna kwota dotacji 6 tys. złotych,
 • do pomp ciepła gruntowych podwyższonej klasie efektywności energetycznej – w pierwszej części programu intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 45% wszystkich kosztów, a maksymalna kwota nie może być wyższa niż 13,5 tys. złotych. W drugiej części programu maksymalna intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 60% wszystkich kosztów, natomiast maksymalna kwota nie może być wyższa niż 18 tys. złotych.

Jakie dokumenty należy przygotować?

 • wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła,
 • schemat instalacji;
 • szczegółowy opis urządzeń i ich parametry techniczne;
 • rysunek techniczny instalacji;
 • uzupełniony formularz.

Inwestycja w odnawialne źródła energii – to się po prostu opłaca!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji!

lub omówić projekt lub już wiesz, że chcesz mieć rekuperację w swoim domu – zadzwoń!

24/7