NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

PROWENT ŁÓDŹ

Vento Expert A50-1 Pro

Urządzenie posiada czujnik wilgotności do kontrolowania wilgotności w pomieszczeniu. Szeregowe połączenie urządzeń zapewnia efektywną i zbilansowaną wentylację. Urządzenie pierwsze w szeregu jest głównym urządzeniem sterującym. Sterowanie systemem wietrzenia odbywa się za pomocą panelu sterującego, znajdującego się na pierwszym/głównym urządzeniu sterującym. Sygnał z pilota odbierany jest tylko przez pierwsze/główne urządzenie sterujące.

Zanieczyszczone, ciepłe powietrze usuwane z pomieszczenia na zewnątrz przechodzi przez wymiennik ciepła, stopniowo go nagrzewając i oddając część wilgoci. Po nagrzaniu się ceramicznego wymiennika urządzenie automatycznie przełącza się na tryb pobierania powietrza.
Świeże, chłodne powietrze zewnętrzne przechodzi przez wymiennik, pochłaniając nagromadzoną w nim wilgoć i ciepło. Po 70 sekundach wymiennik ciepła stygnie, urządzenie przełącza się w tryb I – wywiew powietrza wewnętrznego.

  • Efektywna energooszczędna nawiewno-wywiewna wentylacja mieszkań, domków, willi, pomieszczeń socjalnych i użytkowych.
  • Znaczne obniżenie strat ciepła przy wentylacji pomieszczeń, dzięki efektywnemu odzyskowi ciepła.
  • Zapewnienie równowagi wilgotności oraz regulowanej wymiany powietrza w celu stworzenia indywidualnego mikroklimatu.
  • Utworzenie systemu wentylacji nawiewno–wywiewnej na bazie kilku jednostek sterowanych centralnie.