POMPY

PROWENT ŁÓDŹ

Montaż pomp ciepła

W zależności od typu pompy procedura montażu różni się od siebie. W przypadku montażu jednostki typu Monoblok (tylko jednostka zewnętrzna), w której wnętrzu znajdują się kompletny układ freonowy i moduł hydrauliczny montaż jest zdecydowanie prostszym zadaniem. Bardziej skomplikowanym zadaniem jest montaż urządzeń typu SPLIT czyli osobna jednostka zewnętrzna i jednostka wewnętrzna z wbudowanym modułem hydraulicznym połączone z pomocą instalacji freonowej.

Wybór miejsca montażu

Ważnym elementem instalacji pompy ciepła jest wybór najlepszego miejsca montażu zarówno jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej a także wyposażenia dodatkowego na przykład takiego jak zasobnik ciepłej wody użytkowej lub panel sterowania. Wybrane miejsce musi być zgodne z wytycznymi producenta i instrukcją montażu urządzeń.

Przy wyborze miejsca instalacji unikamy miejsc, w których temperatura otoczenia może spaść poniżej -20° co ma negatywny wpływ na pracę urządzenia nie dotyczy to urządzeń których temperatura pracy deklarowana przez producenta jest niższa.

OfertaKontakt

PLAN

PROWENT Łódź

Montaż pompy ciepła

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w korzystnych cenach od fazy projektu, poprzez montaż oraz pełne doradztwo techniczne wraz z doborem optymalnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Krok 1

Należy zachować odpowiednie odstępy od ściany, sufitu, podłogi, ogrodzenia lub innych przeszkód.

Krok 2

Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać z wykorzystaniem systemowych podpór zarówno jeśli chodzi o montaż na ścianie jak również na poziomie terenu.

Krok 3

Wykonanie otworowania i wykonanie instalacji freonowej wraz z komunikacją między jednostkami lub panelem sterowania

ETAPY

PROWENT ŁÓDŹ

Próby ciśnieniowe

Po Wykonaniu i podłączeniu instalacji freonowej należy przeprowadzić próbę ciśnieniową badającą szczelność układu chłodniczego, określając ciśnienie i czas trwania próby. Z tej czynności powinien powstać protokół w którym znalazłyby się parametry próby a także spadek ciśnienia po upływie czasu próby. Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej należy wykonać próżnię w instalacji i uzupełnić ewentualne braki w ciągłości izolacji instalacji chłodniczej

Hydraulika i elektryka

Kolejnym etapem montażu pomp ciepła jest wykonanie części hydraulicznej czyli podłączeniu instalacji rozprowadzenia ciepłej wody technologicznej do odbiorników (ogrzewanie podłogowe, zbiornik przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacja centralnego ogrzewania) należy sprawdzić czy woda w instalacji spełnia wymogi zapisane w dokumentacji technicznej urządzenia a następnie sprawdzić zład wody i pojemność bufora. Sprawdzić ciśnienie w układzie wodnym i odpowietrzyć jednostkę wewnętrzną. Następnie wykonujemy podłączenie przyłączy elektrycznych jednocześnie weryfikując czy został zastosowany odpowiedni przekrój przewodu zasilającego i zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi producenta.

Napełnić instalację freonem, jeśli długość przewodów rurowych wynosi ponad 10 m, należy dodać czynnik chłodniczy zgodnie z informacjami podanym przez producenta.

Uruchomienie urządzenia i skonfigurowanie parametrów pracy sprawdzając jednocześnie podstawowe parametry pracy urządzenia.

Dla agregatów podlegający pod CRO – poinformowanie właściciela o konieczności wpisania agregatu do CRO.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji!

lub omówić projekt lub już wiesz, że chcesz mieć rekuperację w swoim domu – zadzwoń!

24/7